Aktuellt

Mäktig mässa i Gustafs

Mässa i Gustafs
Wallinsamfundets ordförande Mona Engberg tackar biskop emeritus Lars Göran Lönnermark efter hans föredrag om Johan Olof Wallins roll i arbetet med den svenska folkskolan.

Söndagens högmässa (21 oktober) i Gustafs kyrka blev avslutningen på den biskopsvisitation som genomförts av verksamheten i Säterbygdens församling.
Mässan blev en mäktig upplevelse och en viktig markering av mångfalden i församlingens kyrkoliv. Deltagandet från församlingens anställda och ett hundratal församlingsbor blev en kraftfull markering av kyrkans ställning i bygden.

Wallinsamfundet var medarrangör, ansvarigt för programinslaget i samband med den lunch som följde på mässan.

Domprost Susann Senter från Västerås, som lett arbetet under visitationen, höll också predikan, i vilken hon bland annat berörde samhälles viktiga framtidsfrågor som klimatet, barnfattigdomen, problemen med ensamhet och vikten av att kyrkan aktivt tar initiativ till gemenskap i samhället.

Mässan omfattade mycket sång och musik med deltagande av såväl församlingens körer
som av barnkör. De allra yngsta fick till och med en egen programpunkt i mässan. Kyrkoherde Mattias Rådbo ledde gudstjänsten. Bengt-Åke Lindén var körledare.

Vid lunchen i Församlingsgården medverkade biskop emeritus Lars Göran Lönnermark med ett föredrag om psalmdiktaren Johan Olof Wallins pådrivande roll i arbetet med att reformera det svenska skolväsendet.
Avslutningsvis höll domprost Susann Senter en genomgång av sina intryck från visitationen. Församlingens politiker och anställda kommer senare att få en skriftlig rapport från domkapitlets iakttagelser.

Wallinhögtid i Gustafs kyrka

Söndag 21 oktober:
11.00 Visitationsmässa. Wallinhögtid med Wallinsamfundet. Medverkande i mässan är inbjuden föreläsare biskop emeritus och överhovpredikant Lars-Göran Lönnemark. Vidare medverkar domprost Susann Senter, kontraktsadjunkt Mari Jansson, kontraktsprost Ingrid Öberg Hägg, kontraktsadjunkt Anita Ölund, församlingens musiker, präster, diakoner, pedagog, kyrkokörer, barnkör och kyrkoherde Mattias Rådbo.
Efter högtiden i kyrkan blir det samling i Församlingsgården i Gustafs med lunch och föredrag av Lars Göran Lönnemark

Wallinsällskapet på Bergslagsresa

STORA TUNA.

stadra gard
Mona Engberg tillsammans med Anders Litborn och Per-Anders Kull vid Stadra gård.

Några gånger om året gör Wallinsällskapet i Stora-Tuna resor runt om i landet, syftande till att dels sprida kunskap om psalmdiktaren Johan Olof Wallin, dels besöka platser där Wallin verkat under sitt liv. Sommarens resa är just avslutad – den gick till bergslagsorterna Grythyttan och Stadra.

De 37 resedelatagarna åkte först till Grythyttan där sällskapet övervarande högmässan i den intagande kyrkobyggnaden från 1600-talet. Kyrkoherde Lars Göran Lannegård – prästvigd i Stora-Tuna och med sin första tjänst som präst i Älvdalen – tog emot och ledde gudstjänsten. Som avslutning fick Wallinsamfundets ordförande Mona Engberg tillfälle att berätta om Johan Olof Wallin och hans spännande livsverk och koppling också till Bergslagen.

Resan fortsatte till Stadra teater i Gyttorp, där föreställningen ”Flickan i frack” spelades inför en fullsatt salong. Pjäsen var en nyskriven text av Agneta Pleijel, fritt efter Hjalmar Bergmans roman.

I slutet av 1700-talet var Johan Olof Wallin informator på Stadra gård med ansvar för de tre barnen på det anrika bruket. 1999 framförde teatersällskapet ett spel om Wallins liv och det blev förstås en intressant upplevelse för resesällskapet från Dalarna att nu få besöka den välbevarade gården och dess vackra omgivningar.

Jörgen Dicander förgyllde Wallindagen i Stora Tuna

STORA TUNA.

jorgen dicander
Anders Litborn och Mona Engberg fick förnyat förtroende i styrelsen för Wallinsamfundet efter en lyckad Wallindag i Stora Tuna.

Årsmötet med Wallinsamfundet sammanföll i år med pingsthelgen och lockade mycket folk dels till högmässan i Stora Tuna kyrka, dels till samfundets årsmöte i prostgården omedelbart efter högmässan. Författaren och prästen Jörgen Dicanders medverkan vid kyrkkaffet i prostgården med sitt anförande om ”Vad har Ingmar Bergman och Johan Olof Wallin gemensamt?” blev ett bejublat inslag.

Vid högmässan i kyrkan predikade kyrkoherde Per Henriksson Lerström, som dagen till ära bar en 200 år gammal mässhake, Stora Tuna kammarkör sjöng under Anita Sundmarks ledning och Bengt Granstam svarade för orgelackompanjemang.

I samband med kyrkkaffet i prostgården höll Jörgen Dicander, med utgångspunkt från sin nyligen utgivna bok, ”Bergman och Wallin”, ett anförande om sökandet efter den jordiske och himmelske vännen. Anförandet dramatiserades med hjälp av medlemmar ur Wallinsamfundet.

Vid det efterföljande årsmötet med Wallinsamfundet omvaldes Mona Engberg i rollen som ordförande, så också ledamöterna Anders Litborn, Christer Gruhs, Siv Bjurman, Anita Sundmark, Ingrid Badman, Eva Lindskog och Per Anders Kull. Ny medlem i styrelsen blev Daniel Larsson.

Årsmöte med Wallinsamfundet - 20 maj

Wallinsamfundet håller årsmöte söndag 20 maj. Programmet inleds klockan 11.00 med högmässa i Stora Tuna kyrka. Kyrkoherde Per Henriksson Lerström predikar, Stora Tuna kammarkör medverkar under Anita Sundmarks ledning. Bengt Granstam ackompanjerar på orgel.

Vid kyrkkaffet i Prostgården berättar prästen och författaren Jörgen Dicander om vad som förenade Johan Olof Wallin och Ingmar Bergman. Wallindagen avslutas med samfundets årsmöte.

Resor med Wallinsamfundet - 5 augusti

Söndag 5 aug. anordnas i samarbete med SPF Borlänge en resa till Grythyttan och Stadra.

  • Klockan 8.40 : Avresa från Hagakyrkan i Borlänge
  • Klockan 11.00 Mässa i Grythyttans kyrka
    Efter mässan kyrkkaffe och ett anförande om Johan Olof Wallin och Wallinsamfundet.
  • Klockan 13.00: Lunch på närbelägen restaurang.
  • Klockan 15.00 : Hjalmar Bergmans ”Flickan i frack” framförs på Stadra sommarscen.
  • Klockan 18.00: Återresa
    Pris inklusive resa, lunch och teaterbiljett 600 kr (50 personer), 700 kr (30 personer). Vid för få anmälningar sker samåkning i bilar.

Bindande anmälan senast 1 juli till Mona Engberg tel. 070-7320561,
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Bankgiro: 5012-2803 (Wallinsamfundet)

Resa till Karlbergs Slott - 7 oktober

På grund av för få anmälningar kommer den planerade resan till Karlberg inte att genomföras!

Horace Engdahl läser Wallin!

Tack vare Wallinsamfundets samarbete med Litteraturbanken kan vi erbjuda våra hemsidesbesökare att få lyssna till Horace Engdahl när han läser svenska dikter, bland andra Johan Olof Wallins ”Hwar är den Wän, som öfver allt jag söker?

Lyssna direkt här.

Lyssna här

Owe Wikström får Wallinpriset

Owe webbProfessor, teolog, präst och författare, Owe Wikström, har tilldelats Wallinpriset 2016! Priset delas ut i Stora Tuna kyrka i samband med Wallindagen söndagen den 29 maj. Prissumman är på 20 000 kronor och kommer att överlämnas av biskop Mikael Mogren.Wallinpriset instiftades 1939 till minne av psalmdiktaren Johan Olof Wallin som var född i Stora Tuna. Priset delas ut vart tredje år.

Owe Wikström är född 1945 i Överluleå. Han är bosatt i Uppsala och är bland annat känd inom religionsvetenskapen för sin forskning om förhållandet mellan religion och olika kliniska psykologiska tillstånd. Åren 1984-2012 var han professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

I Wallinsamfundets motivering för valet av pristagare heter det bland annat:

I Wallinsamfundets motivering för valet av pristagare heter det bland annat:

”Existentiella frågor går som en röd tråd i Owe Wikströms författarskap. I sin bok från 2008, ”Till längtans försvar”, berör han den eviga frågan om vad människans tillvaro går ut på. Owe Wikströms mångåriga och väldokumenterade arbete stämmer väl in i staturerna för Wallinpriset, nämligen att främja ett författarskap i kristen-humanistisk anda”.

Wallinpriset instiftades 1939 till minne av psalmdiktaren Johan Olof Wallin som var född i Stora Tuna. Priset delas ut vart tredje år.

 


Nya medlemmar är alltid välkomna till samfundet! Anslut dig, du också!

Kontakta samfundets ordförande, Mona Engberg. Telefon och e-postadress här nedan.

Mona Engberg , Borlänge, tel. 0243-225784, 070-7320561.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Wallinsamfundets bankgiro: 5012-2803.

Aktuellt

Mäktig mässa i Gustafs

Läs mer

 

Wallinhögtid i Gustafs kyrka

Läs mer

 

Wallinsällskapet på Bergslagsresa

Läs mer

 

Jörgen Dicander förgyllde Wallindagen i Stora Tuna

Läs mer

 

Årsmöte med Wallinsamfundet 20/5

Läs mer

 

Horace Engdahl läser Wallin!

Läs mer

 

Owe Wikström får Wallinpriset

Owe Wikström, professor, teolog, präst och författare, har tilldelats Wallinpriset 2016.

Priset delas ut i samband med Wallindagen söndag 29 maj.

Läs mer